Produkty financování

00044018.jpg.ximg.l_12_m.smart.jpg

Úvěr

Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy. Poskytovatel úvěru (RCI Financial Services) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.

beznazwy.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg
 
 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • Poskytovatel úvěru (RCI Financial Services) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden klient, který vozidlo také odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta jsou odpisy a výše úroků.
 • Podnikatel nebo firma plátce DPH má nárok na odpočet DPH z celého vozu (při splnění zákonných podmínek).
 • Úvěr není zatížen DPH z finančních služeb.
 • Úvěr je určen pro všechny typy klientů – soukromé osoby, podnikatelé i firmy.

Finanční leasing

Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000,-Kč bez DPH).

 

 • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000,-Kč bez DPH).
 • Pronajímatel (RCI Financial Services) kupuje od dodavatele předmět nájmu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Předmět nájmu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a umožňuje podnikateli nebo firmě vůz daňově uplatnit do nákladů již za 54 měsíců.
 • Celá splátka je daňovým nákladem.
 • Splátky nejsou závislé na pohybech měnového kurzu.
 • Plynulé obnovování vozového parku podle potřeb uživatele.
 • Záruka 100% mobility po celou dobu pronájmu.
00080049.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg

Operativní leasing

Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.

00081774.jpg.ximg.l_6_m.smart.jpg
 • Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice.
 • Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.
 • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

Co nabízíme:

Operativní leasing Full Service
Všechny služby spojené s provozem vozidla zajišťuje leasingová společnost:

 • Vozidlo přihlásíme na RZ.
 • Zajistíme úhradu silniční daně.
 • Uhradíme poplatek za rádio.
 • Sjednáme havarijní i zákonné pojištění.
 • Přenesení starostí o vozový park na leasingovou společnost - úspora nákladů: mzdové náklady, velkoodběratelské slevy z ceny vozidel, servisních služeb apod.

Operativní leasing bez služeb
Veškeré služby spojené s provozem vozidla si zajišťuje klient sám.

4.74

2248
4.74
5
Společnost

hodnocení dealera

4.74 Již hodnotili(2248)
Prodáváme vozy značek
×